Att främja jämställdhet och motverka våld

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
801-2370-2020
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Framsida kartläggning Att främja jämställdhet

Kartläggning av ekonomisk bistånd utifrån ett jämställhetsperspektiv.

Kartläggningen färdigställdes i april 2020 och syftar till att synliggöra vikten av att arbeta jämställdhetsintegrerat i handläggningen av försörjningsärenden samt att rutinmässigt fråga klienter som uppbär försörjningsstöd huruvida det förekommer våld i relationen eller inte. Avsikten är att kartläggningen ska kunna vara ett stöd för att stärka sitt arbete med de här frågorna.

Kontakt