Att främja jämställdhet och motverka våld

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 801-2370-2020

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Framsida kartläggning Att främja jämställdhet

Kartläggning av ekonomisk bistånd utifrån ett jämställhetsperspektiv.

Kartläggningen färdigställdes i april 2020 och syftar till att synliggöra vikten av att arbeta jämställdhetsintegrerat i handläggningen av försörjningsärenden samt att rutinmässigt fråga klienter som uppbär försörjningsstöd huruvida det förekommer våld i relationen eller inte. Avsikten är att kartläggningen ska kunna vara ett stöd för att stärka sitt arbete med de här frågorna.

Kontakt