Årsredovisning 2019

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 111-5312-19

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 198

Publikationstyp: Annan

Framsida på årsredovisning 2019 Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsens årsredovisning för 2019 berättar om vårt arbete under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom samhällsplanering och boende, energi och klimatanpassning, kulturmiljö, naturvård, miljöskydd, djurskydd, totalförsvaret och civilt försvar, jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration samt landsbygdsutveckling.

Kontakt