Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2020-2022

Om publikationen

Löpnummer: 2019:09

Diarienummer: 570-3643-19

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Framsida på rapport 2019:09

Detta regionala program tas fram för att beskriva Länsstyrelsens och kommunernas arbete med att avhjälpa föroreningsskador. Det lämnas även till Naturvårdsverket som ett underlag för ansökningar om bidrag för utredningar, avhjälpandeåtgärder och tillsynsvägledning. Programmet är sammanställt av avdelningen för miljö inom Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna i länet.

Programmet består av tre delar:

1. bakgrund, mål, strategi och organisation,

2. lägesredovisning och insatser under året

3. program för de närmaste tre åren.

Kontakt