Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Annan
Framsida på receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar.

Länsstyrelsen har tagit fram en receptsamling för biologisk mångfald. Här kan du hitta tydliga beskrivningar av enkla och billiga åtgärder som du själv kan göra. Här finns allt från tips på hur ett insektshotell ska se ut, till vilka blommor som lockar till sig insekter till att spara lite stammar och grenar i ett hörn av trädgården. Välj det som passar dig bäst och som du har möjlighet att hysa på just din mark.

Rapport efter rapport larmar om hur olika arter minskar i Sverige. En stor bidragande orsak är att landskapet idag blir allt mer enformigt. Många av de hotade arterna har ändå lyckats hålla sig kvar i de allt färre livsmiljöerna som finns i landskapet och inne i städerna. För att de ska kunna leva kvar och öka i antal behövs ett nätverk av liknande livsmiljöer inom rimligt avstånd som de kan sprida sig mellan. De parker som finns i städerna tillsammans med alla trädgårdar kan bilda ett sådant nätverk. Du kanske tycker att det inte spelar någon roll om du gör en specialinsats, men forskning visar att det faktiskt kan göra stor skillnad.

Tillsammans kan vi bygga ett nätverk och bevara våra hotade arter.

Receptsamlingen är finansierad av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras av Europeiska jordbruksfonden och svenska staten.

Kontakt