Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2019-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2019:02

Diarienummer: 503-604-19

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, vilka i regel är kommunernas miljökontor och/eller byggnadskontor. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2019–2021 omfattar de kapitel i miljö-balken där avdelningarna för miljö respektive naturvård inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur för vägledningen. För 2019 är tillsynsväg-ledningen detaljplanerad, medan planen för övriga två år endast anger över-gripande ramar.

Planen består av två delar - bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder samt planerad tillsynsvägledning 2019–2021.

Kontakt