Nyhetsbrev från Västmanlands miljö- och klimatråd september 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2109-3

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Första sidan av miljö- och klimatrådets nyhetesbrev, september 2019.

Nyhetsbrevet från Västmanlands miljö- och klimatråd med information om nyheter och aktiviteter kopplat till Miljö- och klimatrådet. Nyhetsbrevet riktar sig både till aktörer som deltar i rådet och personer som är intresserade av vad som händer inom på miljö- och klimatområdet i länet.

Kontakt