Landsbygdsnytt - september 2019

Om publikationen

Löpnummer: September 2019

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Landsbygdsnytt är avdelningen för Landsbygdsutvecklings digitala nyhetsbrev. Målgruppen är företagare och boende på landsbygden och berör frågor om t.ex jordbruksstöd, företagande på landsbygden, naturvård, djurskydd, bredband, rovdjur, kulturvård, energi- och klimatfrågor.

Inom respektive ämnesområde finns det ofta mycket att informera om, det kan vara allt från aktiviteter vi anordnar (kurser, fältvandringar, informationsmöten) till att påminna/informera om viktiga datum/regelförändringar.

 

Kontakt