Klimatstrategi för Västmanlands län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:08

Diarienummer: 2074-2019-1

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har på regional nivå ett regeringsuppdrag att främja, samordna och leda klimatarbetet i länet. En del i det uppdraget är att ta fram en klimatstrategi för Västmanland. För att återspegla Länsstyrelsens ansvarsområden samt de två spåren i klimatarbetet, omfattar Klimatstrategi för Västmanlands län både begränsad klimatpåverkan och energiomställning samt anpassning till ett förändrat klimat. Dessa två angreppssätt är viktiga för länets möjligheter till utveckling.

Kontakt