Klimat- och sårbarhetsanalys av livsmedelsproduktionen

Om publikationen

Löpnummer: 2019:04

Diarienummer: 359-2018

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 116

Publikationstyp: Rapport

Verktyg och tillämpning på mjölkproduktionen i Västmanlands län

Målet med det här projektet har varit att ta fram ett verktyg för att kartlägga livsmedelskedjans sårbarhet för klimatförändringar. Verktyget kan användas för att analysera delar av livsmedelsproduktionen eller livsmedelskedjan i sin helhet. Målgruppen är i första hand länsstyrelser, kommuner och lantbrukets intresseorganisationer.

Verktyget är ett strukturerat arbetssätt med flera steg med frågor som är relevanta att ställa sig i arbetet med att analysera livsmedelskedjans sårbarhet för klimat­förändringar.

Kontakt