Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2018-2019 - Årsrapport 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar för att kunna följa deras utveckling. Förutom den systematiska inventering som sker i Länsstyrelsens regi så följer Länsstyrelsen även upp de tips om rovdjursobservationer som kommer från allmänheten.

Denna rapport är en  regionalsammanställning av resultatet av inventeringarna i Västmanland och ingår i Länsstyrelsens rapportserie.

Kontakt