Handlingsplan för grön infrastruktur i Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:10

Diarienummer: 500-6586-2019

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 146

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport

Länsstyrelsen i Västmanlands län har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur, vars huvudsyfte är att genom samverkan och med konkreta åtgärder och ett strategiskt agerande förbättra Västmanlands gröna infrastruktur.

Kontakt