Effektivare bostadstillsyn - ett länsprojekt om att utreda bostadsklagomål

Om publikationen

Löpnummer: 2019:11

Diarienummer: 503-6774-19

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen genomförde under april-december 2019 ett länsgemensamt projekt om handläggning av bostadsklagomål. Rapporten innehåller, utöver de tre handläggnings-stöden för röklukt, ventilation och fukt och mikrobiell påväxt, projektgruppens praktiska tips för effektiv handläggning av klagomål samt exempel på några olika dokument.

Kontakt