Årsredovisning 2018

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 111-6003-18

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 195

Publikationstyp: Annan

Framsida på Årsredovisning 2018 LST Västmanland

Länsstyrelsens årsredovisning för 2018 berättar om vårt arbete under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom samhällsplanering och boende, energi och klimatanpassning, kulturmiljö, naturvård, miljöskydd, djurskydd, satsning på återuppbyggnaden av totalförsvaret och civilt försvar, jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration samt landsbygdsutveckling.

Kontakt