Växtplankton i 10 sjöar i Västmanlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:14

Diarienummer: 537-3344-2017

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, Södermanlands län och Västmanlands län har Medins Biologi AB genomfört växtplanktonundersökningar under 2017 i sjöar i de tre länen. Resultaten presenteras i tre länsvisa rapporter som finns att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast sjöarna som ligger i Västmanlands län.

I Västmanlands län utfördes växtplanktonundersökningar i 10 sjöar i augusti 2017. Nio av sjöarna är så kallade vattenförekomster och den tionde sjön är länets regionala referenssjö, Märrsjön.

Kontakt