Plan för tillsynsvägledning för byggnadsväsendet i Västmanlands län 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:01

Diarienummer: 404-6404-17

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Syftet med Länsstyrelsens plan för tillsynsvägledning är att precisera åtgärder för att stödja byggnadsnämnderna i deras tillsynsarbete. Målet är att medverka till att tillsynsarbetet i länets byggnadsnämnder blir effektivt och rättssäkert. Tillsynsarbetet ska bidra till ett samhällsbyggande som följer regelverk och därmed blir långsiktigt hållbart och utformat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Enligt plan- och byggförordningen ska länsstyrelsen ha en plan för sin tillsynsvägledning. Den ska omfatta tre år och vid behov revideras. Det här är länsstyrelsen i Västmanlands tillsynsvägledningsplan för 2018 – 2020.

Kontakt