Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2018 - 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:02

Diarienummer: 503-539-18

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, vilka i regel är kommunernas miljökontor och/eller byggnadskontor. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2018 - 2020 omfattar de kapitel i miljö-balken där avdelningarna för miljö respektive naturvård inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur för vägledningen. För 2018 är tillsyns-vägledningen detaljplanerad, medan planen för 2019 och 2020 endast anger övergripande ramar.

Planen består av två delar - bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder samt planerad tillsynsvägledning 2018 - 2020.

Kontakt