Länsnytt nr 4 - 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Framsida på Länsnytt - Länsstyrelsens nyhetsbrev

Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, september och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.

Kontakt