Landsbygdsnytt - oktober 2018

Om publikationen

Löpnummer: Oktober 2018

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Landsbygdsnytt är avdelningen för Landsbygdsutvecklings digitala nyhetsbrev. Målgruppen är företagare och boende på landsbygden och berör frågor om t.ex jordbruksstöd, företagande på landsbygden, naturvård, djurskydd, bredband, rovdjur, kulturvård, energi- och klimatfrågor.

Inom respektive ämnesområde finns det ofta mycket att informera om, det kan vara allt från aktiviteter vi anordnar (kurser, fältvandringar, informationsmöten) till att påminna/informera om viktiga datum/regelförändringar.

 

Kontakt