Kiselalger i Västmanlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:13

Diarienummer: 502-442-2018

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 109

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen Västmanlands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB genomfört kiselalgsundersökningar under 2017.

Provtagning av kiselalger genomfördes i 23 vattendrag i slutet av augusti 2017.

Kontakt