Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2017-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arterna för att kunna följa deras utveckling. Kungsörn inventeras på våren då man letar efter häckande par medan inventeringen av järv, lo och varg huvudsakligen sker vintertid då det finns spårsnö. Björn inventeras med hjälp av spillning under hösten och sommaren. Under 2017 var Västmanlands län utvalt för björninventering.

Kontakt