Hjälmarlandskapets lövmiljöer

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida på broschyren Hjälmarlandskapets lövmiljöer

För dig som vill satsa på björkproduktion i din skog

Lövproduktion är ekonomiskt intressant men det krävs rätt
skötsel för att man ska lyckas. Gammal tradition och kunskap har genom åren glömts bort. Detta har bidragit till att lövskogen inte fått den skötsel den behöver och inte det ekonomiska utbyte som är möjligt.

I den här broschyren lyfter vi fram några grundläggande regler att följa när det gäller röjning, gallring och avverkning. Björk är det dominerande lövträdslaget i Sveriges skogar och det som i första hand behandlas här. Förhoppningvis kan denna broschyr uppmuntra och inspirera till produktion av björk eller andra lövträd.

Kontakt