Hjälmarens fågelskär 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:07

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport om Hjälmarens fågelskär 2017

På uppdrag av länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län har nio personer inventerat Hjälmarens bestånd av häckande måsar, trutar och tärnor samt storskarv under sommaren 2017. Alla observationer finns tillgängliga i Artportalen under projekt "Insjöfåglar Hjälmaren".

Inventeringen är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets undersökningstyp för inventering av Fåglar på fågelskär i stora sjöar.

Inventeringsresultatet uppvisar stora ökningar av häckande skrattmås, gråtrut och fisktärna jämfört med den första heltäckande inventeringen 2015. Mellan de två inventeringarna har det även skett en hel del förändringar av vilka skär som är bebodda. Sommaren 2017 var det mycket lågt vattenstånd och det visade det sig att vi hade 34 nya fågelskär jämfört med 2015. Räkningen av aktiva skarvbon utgör en bra utgångspunkt för att följa populationsutvecklingen.

Kontakt