Fakta om kvinnor och män i Västmanland 2018

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 68

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida på fickboken Fakta om kvinnor och män 2018

Denna statistikbok ger en översiktsbild av kvinnors och mäns livsvillkor i Västmanland på såväl läns- som kommunnivå och vår förhoppning är att den ska ge kunskap om nuläget och synliggöra de utmaningar som återstår, men framförallt bidra till ett ökat fokus på jämställdhetsarbetet i länet.

Kontakt