Fakta om kvinnor och män i Västmanland 2018

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida på fickboken Fakta om kvinnor och män 2018

Denna statistikbok ger en översiktsbild av kvinnors och mäns livsvillkor i Västmanland på såväl läns- som kommunnivå och vår förhoppning är att den ska ge kunskap om nuläget och synliggöra de utmaningar som återstår, men framförallt bidra till ett ökat fokus på jämställdhetsarbetet i länet.

Kontakt