Årsredovisning 2017

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 111-4819-17

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 218

Publikationstyp: Annan

Framsida årsredovisning 2017

Länsstyrelsens årsredovisning för 2017 berättar om vårt arbete under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom samhällsplanering och boende, energi och klimatanpassning, kulturmiljö, naturvård, miljöskydd, djurskydd, satsning på återuppbyggnaden av totalförsvaret och civilt försvar, jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration samt landsbygdsutveckling.

Kontakt