Analys av fritt strömmande och regleringspåverkande vatten med GIS

Om publikationen

Löpnummer: 2018:06

Diarienummer: 623-3303-18

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Västmanlands län arbetar för att stärka den rödlistade flodpärlmusslan genom att både identifiera var värdfisken öring finns och var det finns förutsättningar
för att (åter)etablera bestånd av öring. Denna rapport redovisar ett uppdrag att identifiera var i ett antal vattendrag i Bergslagen det finns lämpliga miljöer för öring med fiskar av blandade storlekar och åldrar. Genom en kombination av fältkartering och modellering med GIS av digitala höjddata var det möjligt att identifiera var strömmande vattenmiljöer förekom, samt hur långa dessa sträckor är i totalt 34 vattendrag av olika storlek.

Kontakt