Växtplankton i 12 sjöar i Västmanlands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:12

Diarienummer: 537-2761-2016

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, Södermanlands län och Västmanlands län har Medins Biologi AB genomfört växtplanktonundersökningar under 2016 i sjöar i de tre länen. Resultaten presenteras i tre länsvisa rapporter som finns att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast sjöarna som ligger i Västmanlands län.

I Västmanlands län utfördes växtplanktonundersökningar i 12 sjöar i augusti 2016. Elva av sjöarna är så kallade vattenförekomster och den tolfte sjön är länets regionala referenssjö, Märrsjön.

Kontakt