Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Om publikationen

Löpnummer: 2017:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: ISSN 0284 - 8813

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker har använts för att hitta områden med förändringsindikation. Undersökningsområdet, sydöstra Sverige, består av Gotlands, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Östergötlands län. Projektet drivs inom ramen för den nationella miljöövervakningen och är tänkt att genomföras enligt ett löpande schema över landet fördelat på olika undersökningsområden.

Kontakt