Nätprovfiske 2017 - Övertjärn och Märrsjön

Om publikationen

Löpnummer: 2017:09

Diarienummer: 502-6294-2017

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Standardiserat nätprovfiske har 2017 utförts i Märrsjön och Övertjärn. Både Märrsjön och Övertjärn är regionala referenssjöar där man följer utvecklingen hos en "vanlig" skogssjö, som inte påverkats av någon särskilt verksamhet förutom normalt skogsbruk. Sommaren 2014 inträffade dock den stora västmanländska skogsbranden som drastiskt förändrade tillrinningsområdet för Märrsjön.

Kontakt