Kiselalger i Västmanlands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:11

Diarienummer: 502-3403-2016

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 86

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen Västmanlands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB genomfört kiselalgsundersökningar under 2016.

Provtagning av kiselalger genomfördes i 17 vattendrag i slutet av augusti 2016.

Kontakt