Inventering av rovdjur i Västmanlands län 2016-2017 – Årsrapport 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2014:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arterna för att kunna följa deras utveckling.

Kontakt