Handlingsplan för landsbygdsprogrammet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 255

Publikationstyp: Strategi

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Ilandsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet som båda sträcker sig mellan 2014 och 2020 kommer Länsstyrelsen tillsammans och andra  myndigheter att fördela stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. I programmen ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag ochmiljöersättningar. Handlingsplanen berör primärt de tre förstnämnda. Den regionala handlingsplanen ska användas för att styra länsstyrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och samordning med andra fonder samt annan regional och lokal utveckling.

Kontakt