Elfisken i reglerade vattendrag i Västmanlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:10

Diarienummer: 502-2225-2018

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår:

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

De naturliga fiskbestånden i Västmanlands län har under lång tid utsatts för en mängd olika typer av mänsklig påverkan. Det handlar om t.ex. fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning, övergödning m.m. För att kunna bedöma hur stor vår påverkan är behöver vi undersöka fiskbeståndens status. På det viset får vi ökad insikt om läget och vilka åtgärder som kan behövas om allt inte står rätt till. Länsstyrelsen utför därför årligen elfisken på ett antal lokaler i länet. Gemensamt för elfiskelokalerna i den här rapporten är att de ligger i vattendrag som i olika utsträckning påverkas av reglering och vandringshinder.

Kontakt