Tillsyn enligt miljöbalken m.m. 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:03

Diarienummer: 500-406-16

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har för år 2016 tagit fram en samlad plan för Länsstyrelsens tillsyn enligt miljöbalken. Planen omfattar även tillsyn enligt lagen om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen om allmänna vattentjänster, lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) och terrängkörningslagen. Planen beskriver vilken tillsyn som Länsstyrelsen planerar för 2016 och vilka resurser som avsätts för olika tillsynsområden.

Kontakt