Säljägarnas kust - Stenåldersinventering av 2014 års brandområde

Om publikationen

Löpnummer: 2016:07

Diarienummer: 431-4382-2015

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Under hösten 2015 och under fältsäsongen 2016 har en specialinventering av stenåldersboplatser genomförts av det område som eldhärjades under 2014 i Norberg-Sala. Tre inventerare, Roger Wikell, Anette Färjare och Mattias Pettersson (Mattias deltog 2015) genomförde inventeringen vilket resulterade i att 8 boplatser och 3 fyndplatser med förhistorisk slagen kvarts lokaliserades. Samtliga dateras till mesolitikum – äldre stenålder, vilket vi kallar tiden fram till 4000 före år 0.

Tre boplatser ligger på hög höjd i landskapet, som för 10 500–10 000 år sedan utgjorde små öar i den yttersta skärgården. Det finns således indikationer på att säljägare varit på enstaka besök tidigt vid dagens Märrsjön och Ugglemossen. Dock är det för 9 500 – 9 000 år sedan som området på allvar tas i anspråk. Dessa senare boplatser ligger utspridda i brandområdet - i sundet söder om Snyten, i Grillsjöbäckens dalgång, öster om Öjesjön och norr om Långmossen i Fermansbo Urskogsreservat.

Ambitionen med projektet har varit att lokalisera boplatser för att på så sätt ta fram ny kunskap om människors landskapsutnyttjande under Västmanlands tidiga historia. Projektet hade också som mål att visa utmarkens potential för stenåldersboplatser och skapa ett kunskapsunderlag för detta. Ambitionen har inte varit att ta fram en totalbild av alla stenåldersboplatser och fyndmaterialet utan att visa tendenser och ta fram grundläggande strukturer.

Kontakt