Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2017-2019

Om publikationen

Löpnummer: 2016:14

Diarienummer: 577-3672-16

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Detta regionala program tas fram för att beskriva Länsstyrelsens och kommunernas arbete med att avhjälpa föroreningsskador. Det lämnas även till Naturvårdsverket som ett underlag för ansökningar om bidrag för utredningar, åtgärder, inventering samt tillsyn och tillsynsvägledning. Programmet är sammanställt av miljöenheten inom Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna i länet.

Programmet består av tre delar;
1 bakgrund, mål, strategi och organisation,
2 lägesredovisning samt
3 program för de närmaste tre åren.

Kontakt