Regional överenskommelse om samarbete kring nyanländas etablering och mottagande av ensamkommande barn i Västmanlands län 2016-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2016:09

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Syftet med den Regionala överenskommelsen om samarbete är att stärka och tydliggöra samarbetet mellan länets kommuner, Landstinget och berörda statliga myndigheter gällande nyanländas etablering och mottagande av ensamkommande barn. Ett samordnat och strategiskt samarbete krävs för att säkerställa kapacitet att ta emot nyanlända och för att nå effektivitet i etableringen.

Kontakt