Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:02

Diarienummer: 503-188-16

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, vilka i regel är kommunernas miljökontor och/eller byggnadskontor. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2016-2018 omfattar de kapitel i miljöbalken där miljöenheten och naturvårdsenheten inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur för vägledningen. För 2016 är tillsyns-vägledningen detaljplanerad, medan planen för 2017 och 2018 endast anger övergripande ramar.

Planen består av två delar - bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder samt plan för tillsynsvägledningen 2016-2018.

Kontakt