Nätprovfisken i Västmanlands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:20

Diarienummer: 502-2283-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Under tiden 1-10 augusti 2016 provfiskades Vågsjön och Märrsjön i Västmanlands län.

Vågsjön är en näringsfattig skogssjö och en vattenförekomst, som ligger högt upp i Köpingsåns vattensystem. Vågsjön ingår i den statligt finansierade kalkningsverksamheten och är en målsjö för kalkningen. Den ekologiska statusen har förbättrats sedan förra nätprovfisket som genomfördes 2007. Då klassades statusen till måttlig 2007 och 2016 klassades den som god.

Märrsjön är en okalkad regional referenssjö, som ligger i området där den stora skogsbranden härjade sommaren 2014. Antalet fiskar och dess samlade biomassa har ökat efter branden jämfört med 2012 års provfiske. Dock var ökningen störst första året efter branden och 2016 minskade både antal fiskar och biomassa jämfört med 2015 års resultat. Den ekologiska statusen klassades till hög 2007 och 2012, men 2015 och 2016 har statusen klassats som god.

Kontakt