Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:08

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 115

Publikationstyp: Rapport

Landskapskaraktärsanalysen för Västmanlands län togs fram under 2012 som en del i att vidareutveckla det regionala utvecklingsprogrammet och ge programmet en rumslig dimension.

I början av 2016 har landskapskaraktärsanalysen reviderats som en följd av skogsbranden i Västmanland 2014. Revideringen är en fördjupad landskapskaraktärsanalys över det område mellan Virsbo, Ängelsberg och Västerfärnebo i Fagersta, Norberg, Sala och Surahammars kommuner som drabbades av branden. Syftet med den fördjupade landskapskaraktärsanalysen är att få ytterligare kunskaper om området egenskaper och utvecklingsmöjligheter för att vara ett stöd i diskussioner kring markanvändning, klimatanpassning och verksamheter i de kommuner som berördes av branden. Revideringen kan lyftas ur och läsas som en egen del av landskapskaraktärsanalysen.

Kontakt