Kiselalger i Västmanlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:22

Diarienummer: 502-4086-2015

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 75

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen Västmanlands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB genomfört kiselalgsundersökningar under 2015.

Provtagning av kiselalger genomfördes i 15 vattendrag i slutet av augusti 2015.

Kontakt