Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2015-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arterna för att kunna följa deras utveckling. Kungsörn inventeras på våren då man letar efter häckande par medan inventeringen av järv, lo och varg huvudsakligen sker vintertid då det finns spårsnö. Björn inventeras med hjälp av spillning under hösten och sommaren. Förutom den systematiska inventering som sker i Länsstyrelsens regi så följer Länsstyrelsen även upp de tips om rovdjursobservationer som kommer från allmänheten; dels genom www.u.rovobs.se och www.skandobs.se, men även genom andra kanaler.

Under inventeringssäsongen 2015-2016 har Länsstyrelsen först och främst koncentrerat inventeringen till varg och lodjur. Kontroller har dock utförts av observationer som har kommit in från allmänheten av björn, järv och kungsörn. Alla spårningar läggs in i en nationell databas, Rovbase och resultatet sammanställs av Viltskadecenter när de olika inventeringarna avslutas. Antalet konstaterade rovdjur och rovdjursföryngringar ligger sedan till grund för bland annat Länsstyrelsens beslut om skydds- och licensjakt.

Kontakt