Hjälmarens fågelskär 2015 – heltäckande inventering av kolonihäckande sjöfågel

Om publikationen

Löpnummer: 2016:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Det finns många anspråk på våra vatten och på öar och andra strandnära områden: boende, friluftsliv, fiske, naturvård etc. Därför är det angeläget att ha bra kunskap om hur tillståndet är i olika avseenden.

Inventeringen av Hjälmarens fågelskär 2015 – den första mer heltäckande och systematiska – fyller i detta perspektiv en viktig uppgift.

Kontakt