Skarvar och fågelskär i Mälaren 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport presenterar 2014 års inventeringar av fåglar i Mälaren. Länsstyrelserna har nu inventerat Mälarens fågelskär årligen i månadsskiftet maj/juni sedan 2005. Vi har använt samma metod och därför kan vi jämföra de olika årens resultat med varandra.                  

Kontakt