Risk- och sårbarhetsanalys Västmanlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 67

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen gör årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen om krisberedskap och höjd beredskap samt förordningen med länsstyrelseinstruktion.

Kontakt