Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2016-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2015:14

Diarienummer: 577-4987-15

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Detta regionala program tas fram för att beskriva Länsstyrelsens och kommunernas arbete med att avhjälpa föroreningsskador. Det lämnas även till Naturvårdsverket som ett underlag för ansökningar om bidrag för utredningar, åtgärder, inventering samt tillsyn och tillsynsvägledning. Programmet är sammanställt av miljöenheten inom Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna i länet.

Kontakt