Plan för tillsynsvägledning för byggväsendet i Västmanlands län 2015-2017

Om publikationen

Löpnummer: 2015:08

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens och Boverkets uppgift är att ge kommunerna vägledning i deras tillsynsarbete. Tillsynsvägledning innebär att ge råd och stöd. Länsstyrelsen ska även följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsverksamhet och återrapportera till Boverket.

Enligt plan- och byggförordningen ska länsstyrelsen ha en plan för sin tillsynsvägledning. Den ska omfatta tre år och vid behov revideras. Det här är Länsstyrelsen i Västmanlands tillsynsvägledningsplan för 2015-2017.

Kontakt