Naturvårdsplan 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 223

Publikationstyp: Rapport

Naturvårdsplanen är en sektorsredovisning som behandlar den allmänna naturvårdens och det naturanknutna friluftslivets intressen. Naturvårdsplanen omfattar länets kända oskyddade naturvårds- och friluftslivsvärden. Planen anger även vad som behövs för att bevara dessa värden på lång sikt (anspråk).

Naturvårdens mål är att för framtida generationer bevara dokumenterat höga naturvärden och på så sätt bidra till det goda och hållbara Västmanland. Naturvårdsplanen ska därför ses som ett underlag vid strategiskt planeringsarbete i länet samt vid hantering av alla frågor som kan påverka naturen och det naturanknutna friluftslivet.

Kartorna finns även i pappersform (1:90 000). Om du vill ha en papperskarta kan den beställas hos Länsstyrelsen.

Kontakt