Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2014/2015 - årsrapport 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arterna för att kunna följa deras utveckling.
Under inventeringssäsongen 2014/2015 har Länsstyrelsen först och främst koncentrerat inventeringen till varg och lodjur. Kontroller har dock utförts av flera observationer som har kommit in från allmänheten av björn och kungsörn.

Kontakt