Flyktingguider och familjekontakter i Västmanlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:19

Diarienummer: 851-130-2016

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Som en del av den statliga satsningen på integrationsfrämjande projekt har Länsstyrelserna till uppgift att bereda ansökningarna av § 37 a-medel i respektive län. Länsstyrelsen i Västmanland såg ett behov av att undersöka hur kommunerna i länet lyckas att implementera projekten till ordinarie verksamhet. Vidare fanns ett behov av att utveckla den regionala samverkan mellan kommunernas integrationsfrämjande projekt. Denna rapport är en sammanställning av detta arbete.

Kontakt