Flodpärlmusslans status i Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:21

Diarienummer: 511-2452-2018

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Flodpärlmusslan är en hotad art, som trots att den kan bli nästan 300 år gammal, löper stor risk att dö ut. Artdatabanken bedömer den som starkt hotad (EN).
I Västmanlands län förkommer flodpärlmussla endast i tre mindre bäckar samt i övre och mellersta delarna av Hedströmmens huvudfåra. Länsstyrelsen har ända sedan 2003 samlat in data från dessa vattendrag. I följande rapport har data sammanställts och statusen och utvecklingen för flodpärlmusslorna i länet har utvärderats.

Kontakt